Header Ads

Video Kajian Muhadhoroh “Manhaj Dakwah Para Nabi”

Kita faham, mengikuti ketetapan Allah yang berkaitan dengan syari’at dan aturannya yang detail dalam peribadatan serta perinciannya adalah wajib, tetapi mengapa kita tidak memahami ketetapan Allah dan atruran-Nya yang detail dalam masalah dakwah? Padahal para nabi, meniti jalan yang satu. Kita tidak boleh berpaling dari manhaj dakwah yang dicontohkan oleh para nabi dan tidak boleh menyelisihinya. Sebab, apabila menyalahi manhaj dakwah para nabi, akan berakibat sangat fatal. Para da’i wajib menggunakan kembali akal mereka dan mengubah sikap mereka.

Simak Video berikut untuk memahami tentang manhaj Nabi dalam berdakwah..

Pemateri : Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi Hafizhahullah

Silahkan Simak dan Download. Semoga Bermanfaat.
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): ‘Beribadahlah kepada Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu, maka di antara umat itu ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).’” (QS. an Nahl:36)

No comments

Powered by Blogger.