Header Ads

Salaf Kita Takut Akan Balasan Amal Sholeh Yang Disegerakan Di Dunia

Salaf Kita Takut Akan Balasan Amal Sholeh Yang Disegerakan Di Dunia

Dari Sai’d bin Ibrahim, dari bapaknya,
Makanan dihidangkan kepada Abdurrahman bin ‘Auf rodhiyallahu anhu dan ia sedang berpuasa.
Beliau berkata,
“Mush'ab bin Umair terbunuh padahal ia lebih baik dariku. Ia dikafankan dengan pakaiannya, apabila kepalanya ditutupi (dengan pakaian tersebut), maka kakinya akan terlihat. Apabila kakinya yang ditutupi, maka kepalanya terlihat.”
Aku (yakni Ibrahim) melihatnya berkata (lagi),
“Hamzah terbunuh padahal ia lebih baik dariku. Dunia pun kemudian dibukakan kepada kami. Sungguh kami takut bahwasanya ini adalah (balasan dari) kebaikan-kebaikan kami yang disegerakan.”
Kemudian beliau menangis dan meninggalkan makanan tersebut.
ابن المبارك في الزهد ٥١٠

No comments

Powered by Blogger.