Header Ads

Perkara Utama

# perkara utama #
Berkata Imam Asy Syafi'i, "Tidaklah ada perkara setelah amalan-amalan wajib 
yang lebih utama daripada menuntut ilmu." [Al Hilyah 6/363]
----------
Ma'had 'Umar bin Khattab Yogyakarta
Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari Yogyakarta
web : mahadumar.id
twitter, instagram, dan telegram : @mubk_jogja

No comments

Powered by Blogger.