Header Ads

KETIKA ISTERI CEREWET

Wahai para suami ketika isteri anda sedang bawel dan cerewet diamlah. 
Teladani akhlak mulia seorang ulama berikut ini:

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي - (ج 44 / ص 490)
وكانت له جارية تؤذيه بخُلُقها فما كان يقول لها شيئاً، وكذلك غيرها من نسائه.
 وسمعت البهاء عبد الرحمن يقول: لم أر فيمن خالطت أجمل منه، ولا أكثر احتمالاً.

Ibnu Qudamah (penulis kitab al-Mughni dll) itu memiliki seorang budak perempuan 

yang suka menyakiti beliau dengan perilaku. Beliau respon gangguan tersebut dengan 
diam dan tidak berkomentar apapun. Demikian pula sikap beliau terhadap gangguan 
isteri-isterinya. Al-Baha’ Abdurrahman mengatakan, “Dari orang-orang yang aku 
berinteraksi dengannya aku belum pernah berjumpa laki-laki yang lebih ganteng 
dan lebih sabar dalam menghadapi sikap-sikap yang tidak menyenangkan 
dibandingkan beliau, Ibnu Qudamah”
[Tarikh al-Islam karya adz-Dzahabi 44/490].

No comments

Powered by Blogger.